+2 votes
331 views

Kush mund të ndertojë një metodë java, e cila pranon si parametër një numër të plotë natyrorë (num), dhe kthen vleren bool (true) nese dhe vetem nese ai numer ka rrënjë katrore perfekte (psh. 4,9,16 - true).
Si përgjigje me te mire, e marr ate qe e bene sa me te thjeshte dhe te shkurte ne gjatesi.

Ju uroj fat !!!

(Përgjigjen time do ta jap ne fund. Vote UP the challenge !!)

asked in Programim by Specialist (4.9k points)  
edited by | 331 views
ka shume metoda, por do te shkruaj 2 te thjeshta.
public static void perfectSqrt(int num){
     return (Math.sqrt(num) == (int)Math.sqrt(num));
}
//dhe metoda e dyte
public static void perfectSQRT(int num){
     return(Math.sqrt(num)% 1 == 0);
}
Ne programim ka pafundesi lloje zgjidhje. Ne sapo ofruam 3 zgjidhje per perdoruesit e tjere. :)

2 Answers

+1 vote

Po e ndertoj ne javascript: (eshte e njejta logjik thjesht ndrysho sintaksa ne varesi te gjuhes programimit);

function rrenjaKatrore ( nr ){
  if( nr % Math.sqrt(nr) == 0){
    return true;
    } else{
  return false;
    }
}
answered by Specialist (3.3k points)  
Metode interesante !
Shihe dhe timen kur ta postojë.
0 votes
 public static boolean isPerfectNumber(int n)
  {
    int sum = 0;
    for (int i=1; i<num; i++)
    {
      if (num%i == 0)
      {
        sum = sum + i;
      }
    }
    if (sum == num)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }
answered by Mjeshtër (6.3k points)  
Mirë se vini në StackOverFlow Albania, ku mund të bëni pyetje dhe merrni përgjigje nga anëtarët e tjerë të komunitetit.

 1. redian.copa

  140 pikë

 2. HyGert Metallari

  140 pikë

 3. EvaPartin814

  100 pikë

 4. Surrealtudo41

  100 pikë

Dhurata mujore
1. Vendi pare: Profesor
2. Vendi dyte: Mjeshtër
3. Vendi 3: Student

16 në linjë
11 Antar dhe 5 mysafir
Vizitat sot : 3847
Vizitat e djeshme : 5789
Të gjitha Vizitat : 232136
62 questions
118 answers
108 comments
2,139 users